Ηλεκτρολογικές συντηρήσεις


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Η La Bolaget Facility Management AE διαθέτει μία πλειάδα τεχνικών και συνεργατών για να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πελάτη.Η La Bolaget Facility Management AE διαθέτει μία πλειάδα τεχνικών και συνεργατών για να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πελάτη. Μέσω ενός προγράμματος περιοδικών επισκέψεων παρέχουμε υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των συστημάτων σας.

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από την εταιρεία μας είναι οι ακόλουθες:

  • Συντήρηση ηλεκτρολογικών γραμμών & δικτύου τροφοδοσίας ρεύματος
  • Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Προέκταση δικτύων τροφοδοσίας
  • Μελέτες ηλεκτρολογικών δικτύων
  • Έκδοση πιστοποιητικών