Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας επιθεωρεί και συντηρεί όλους τους τύπους των συστημάτων πυρανίχνευσης.Επιθεωρήσεις πυρανίχνευσης και Συντήρηση
Τα συστήματα πυρανίχνευσης πρέπει να ελέγχονται βάση προγράμματος σύμφωνα με το νόμο του κράτους. Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας επιθεωρεί και συντηρεί όλους τους τύπους των συστημάτων πυρανίχνευσης. Το ειδικά εξελιγμένο software της εταιρείας μας θα τηρεί αρχείο των ελέγχων που έγιναν αλλά και που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μην είναι σε παραβατική καθυστέρηση οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις. Μπορούμε επίσης να παρέχουν εκπαίδευση στη σωστή χρήση και συντήρηση του συστήματος σας, έτσι ώστε το προσωπικό σας, σε μια κατάσταση πυρκαγιάς, να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί κατάλληλα.

Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και καταιονισμού.
Κάθε κτίριο δεν έχει μόνο ένα σύστημα καταιονισμού της πυρκαγιάς, αλλά και ένα σύστημα πυρανίχνευσης. Τα δύο συστήματα σχεδόν πάντα είναι συνδεδεμένα. Η La Bolaget ΑΕ έχει τη δυνατότητα να επιθεωρεί τα δύο συστήματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες του κράτους. Οι εξειδικευμενοι τεχνικοί μας μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα με την εξάλειψη των προβλημάτων συντονισμού που προκύπτουν όταν διαφορετικές εταιρείες ασχολούνται για την παροχή υπηρεσιών και στα δύο συστήματα.

Δοκιμές
Η δοκιμή γίνεται με μια διαδικασία για τον προσδιορισμό της κατάστασης του συστήματος με τη διεξαγωγή φυσικών ελέγχων για τα υδατικά συστήματα πυροπροστασίας, όπως η ροή νερού, δοκιμές πυροσβεστικής αντλίας, δοκιμές συναγερμού, καθώς και οι δοκιμές ξηρού σωλήνα, συστήματος κατακλυσμού και προ-διαδραστικών βαλβίδων. Αυτές οι δοκιμές ακολουθούν την αρχική δοκιμή αποδοχής σε διαστήματα που καθορίζονται από το νόμο.

Επιθεώρηση και συντήρηση του φορητών πυροσβεστήρων
Οι φορητοί πυροσβεστήρες απαιτούν περιοδική συντήρηση. Η La-Bolaget Facility Management Α.Ε. μπορεί να παρέχει μια πλήρη επιθεώρηση, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία. Θα κάνει συστάσεις για να εξασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις σας προστατεύονται με τους κατάλληλους πυροσβεστήρες. Οι τυχόν απαιτούμενες επισκευές μπορεί να γίνουν επί τόπου, ενώ η αναγόμωση τους μπορεί να γίνουν μέσα σε 24 ώρες.

Εκπαίδευση στη χρήση των πυροσβεστήρων
Η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος ασφαλείας σας. Στη LA Bolaget Facility Management A.E. προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων.