Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού & θέρμανσης


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης. Καλύπτουμε κάθε τύπο μηχανήματος που κυκλοφορεί στην αγορά ενώ το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να παρέχουμε προληπτική συντήρηση στα εγκαταστημένα μηχανήματα μειώνοντας στο μηδέν τις ανάγκες και το κόστος επισκευής.

Όλες οι εργασίες μας καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται συνοδεύονται από 1 χρόνο εγγύηση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Μελέτη και τοποθέτηση κλιματιστικών συστημάτων
  • Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού του αέρα
  • Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων καθαρισμού του αέρα
  • Ηλεκτρολογικές κατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις
  • Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης
  • 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών