Υδραυλικές συντηρήσεις


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Η La Bolaget Facility Management ΑΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και στις υπηρεσίες εγκατάστασης.Η La Bolaget Facility Management ΑΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και στις υπηρεσίες εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα νερού/πεπιεσμένου αέρα των εγκαταστάσεων του πελάτη λειτουργούν σωστά. Μέσα από ένα πρόγραμμα περιοδικών επισκέψεων εγγυόμαστε ότι όλα τα εγκατεστημένα συστήματα θα είναι πάντα εν λειτουργεία είτε μιλάμε για ένα απλό νεροχύτη ή μια πολύπλοκη εγκατάσταση ύδρευσης.

Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Επεκτάσεις συστημάτων ύδρευσης – αέρος
  • Συντήρηση συστημάτων ύδρευσης αέρος
  • Επισκευή συστημάτων ύδρευσης αέρος
  • Συντήρηση και επισκευή υδρορροών
  • Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Συντήρηση και επισκευή κυκλωμάτων θέρμανσης
  • Αποφράξεις