ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14420/01ΑΤ/Β/86/99(1995)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 389001000

 

Δείτε τον ισολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο PDF

ISOLOGISMOS-2014-LA-BOLAGET