ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

XEROX HELLAS AE
XEROX HELLAS AE
January 9, 2015
ISOLOGISMOS-2014-LA-BOLAGET

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δείτε τον ισολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή
αρχείο PDF

 

ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14420/01ΑΤ/Β/86/99(1995)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 389001000

 

Δείτε τον ισολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο PDF

ISOLOGISMOS-2014-LA-BOLAGET