Απεντομώσεις, μυοκτονίες & απολυμάνσεις


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που προσφέρει η εταιρία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.Οι υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που προσφέρει η εταιρία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα υλικά ένω όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:

  • Απεντομώσεις
  • Μυοκτονίες
  • Απολυμάνσεις
  • Τοποθέτηση παγίδων
  • Έκδοση πιστοποιητικών