parallax background

Διαδικασία ελέγχου & επιθεωρήσεων παρεχόμενων υπηρεσιών

H La Bolaget Facility Management AE, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».

H La Bolaget Facility Management AE, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορισθούν οι Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του Έργου.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχής έλεγχοι με παράλληλη συμπλήρωση δελτίων ελέγχου, που πιστοποιούν την εκτέλεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα για όλες τις προμήθειες της εταιρείας, εφαρμόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προμήθεια προϊόν και εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους, αξιόπιστους προμηθευτές που περιλαμβάνονται σε σχετική λίστα της εταιρίας. Προκειμένου να περιληφθεί ένας προμηθευτής στη Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών της εταιρίας προηγείται αξιολόγηση του βασισμένη σε κριτήρια που θα έχουν προκαθορισθεί.