Υπηρεσίες διαχείρισης και παροχής προσωπικού


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Σε κάθε εταιρεία ένα σημαντικό μέρος από το προσωπικό που εργάζεται, απασχολείται με εργασίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθούν.Σε κάθε εταιρεία ένα σημαντικό μέρος από το προσωπικό που εργάζεται, απασχολείται με εργασίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθούν. Ταυτόχρονα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, όσο αναφορά τη διαχείριση του προσωπικού μιας εταιρείας, δυσχεραίνουν τον έλεγχο και αυξάνουν το συνολικό κόστος λειτουργίας. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες που σκοπό έχουν την σωστή διαχείριση του προσωπικού υποστήριξης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει σταθερό κόστος για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ένα μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Μηχανογράφηση προσωπικού
  • Παροχή προσωπικού για ορισμένο χρόνο
  • Υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού
  • Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου