Εσωτερικές κατασκευές και διακόσμηση


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Μέσω ενός δικτύου συνεργατών η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μικρής κλίμακας κατασκευές σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.Μέσω ενός δικτύου συνεργατών η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μικρής κλίμακας κατασκευές σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Συνεργαζόμαστε με αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν την αποδεδειγμένη εμπειρία να δώσουν λύσεις σε κάθε κατασκευαστικό πρόβλημα ή ανακαίνιση που μπορεί να προκύψει.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Μελέτη χώρων
  • Εσωτερική δόμηση
  • Υδραυλικές συντηρήσεις
  • Χωροδικτύωση
  • Ελαιοχρωματισμοί
  • Στεγανοποιήσεις
  • Τοποθέτηση Υαλοπινάκων & υαλοπετασμάτων
  • Τοποθετήσεις, συντηρήσεις & επισκευές δαπέδων