Υπηρεσίες Η/Μ


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών facility της εταιρείας αποτελεί και η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους Η/Μ κατασκευής.Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών facility της εταιρείας αποτελεί και η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους Η/Μ κατασκευής όπως κλιματιστικά συστήματα, συστήματα εξαερισμού, συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού αερίου κ.λ.π.

Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός μας προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες πιστοποιημένες με τα αυστηρότερα standards που διέπουν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση. Επιπλέον οι εργασίες μας καθώς και τα πιστοποιημένα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.

  • Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού & θέρμανσης
  • Υδραυλικές συντηρήσεις
  • Συντήρηση ανελκυστήρων
  • Ηλεκτρολογικές συντηρήσεις
  • Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας