Καθαρισμοί


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Αναπόσπαστο και ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της εταιρείας είναι οι καθαρισμοί.Αναπόσπαστο και ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της εταιρείας είναι οι καθαρισμοί. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι ίσως η μέγιστη δυνατή και πιστοποιείται από τα περισσότερα από 50 ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές στα οποία προσφέρουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας τα τελευταία 15 χρόνια. Η εξειδίκευση αυτή στο νοσοκομειακό τομέα, όπου οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες, έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της και προσφέρει τις υπηρεσίες της. Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε προσφέρουμε υπηρεσίες καθαριότητας εφάμιλλες με αυτές που προσφέρουμε στα νοσοκομεία έχοντας κοινή πολιτική προμηθειών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και κοινή πολιτική στον τρόπο που εκπαιδεύουμε και διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του καθαρισμού είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός εσωτερικών εξωτερικών χώρων
 • Γενικοί (αρχικός καθαρισμός) καθαρισμοί εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
 • Καθαρισμοί Νοσοκομειακών χώρων
 • Καθαρισμοί κλειστών μονάδων (χειρουργείων, ΜΕΘ, ΜΕΝ) Νοσοκομείων
 • Καθαρισμοί Σχολείων και λοιπών ιδρυμάτων
 • Καθαρισμοί Ξενοδοχειακών μονάδων
 • Καθημερινός καθαρισμός γραφείων σε ετήσια βάση
 • Καθαρισμός βιομηχανικών χώρων
 • Πλύσιμο μοκετών επί τόπου
 • Αδιαβροχοποίηση μοκετών – χαλιών
 • Συντήρηση και προστασία δαπέδων (waxing & de-waxing of floors)
 • Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων και μωσαϊκών
 • Καθαρισμός χώρων στάθμευσης
 • Αποκομιδή απορριμμάτων
 • Γενικοί καθαρισμοί υαλοπινάκων
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Καθαρισμοί υαλοπινάκων σε μεγάλο ύψος
 • Καθαρισμοί αλουμινένιων πλαισίων
 • Πλύσιμο προσόψεων κτιρίων
 • Υδροβολές
 • Καθαρισμοί τεντών και επιγραφών
 • Υδροβολές σε μεγάλο ύψος