Υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Η διαχείριση των γενικών προμηθειών γραφείου μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο κόστος σε μια εταιρεία.Η διαχείριση των γενικών προμηθειών γραφείου μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο κόστος σε μια εταιρεία. Η La Bolaget Facility Managements AE προσφέρει μία γκάμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις που μια εταιρεία μπορεί να έχει. Με μία βάση δεδομένων άνω των 1500 προμηθευτών που καλύπτουν μια σειρά από 20,000 προϊόντα, προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης που μπορούν να μειώσουν το κόστος της επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα στα υψηλότερα επίπεδα.

Συνοπτικά η γκάμα των προϊόντων που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Προμήθειες κουζίνας
  • Προμήθειες ειδών Γραφείου
  • Προμήθειες αναλώσιμων ειδών υγιεινής
  • Προμήθειες Εξοπλισμού γραφείου