Υπηρεσίες IT


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και η υιοθέτηση περίπλοκων συστημάτων δικτύωσης, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης τμημάτων ΙΤ σε κάθε εταιρεία.Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και η υιοθέτηση περίπλοκων συστημάτων δικτύωσης, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης τμημάτων ΙΤ σε κάθε εταιρεία. Η διαφορετικότητα των συστημάτων αυτών έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο εκάστοτε πελάτης να αναζητεί λύσεις σε περισσότερες από μία εταιρείες δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο τις διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης των συστημάτων του. Η La Bolaget Facility Management AE αναλαμβάνει να δώσει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης προσφέροντας υπηρεσίες που αποσκοπούν στην απροβλημάτιστη λειτουργία όλων των συστημάτων μίας εγκατάστασης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Συντήρηση και επισκευή δικτύων
  • Συντήρηση και επισκευή τερματικών
  • Συντήρηση και επισκευή POS
  • Wireless networking
  • Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (Η/Υ, Printers, κλπ.)
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων (PLC Controlers)
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)
  • Συντήρηση και επισκευή Hardware