Υπηρεσίες & συστήματα ασφάλειας


360 Facility management Η La-Bolaget Facility Management A.E. είναι σε θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Από τον καθαρισμό ως τις υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρία είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα μονάχα προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία εγκατάσταση μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Στην εποχή που ζούμε η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και των προσώπων που εργάζονται σε ένα κτήριο παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία μιας επιχείρησης.Στην εποχή που ζούμε η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και των προσώπων που εργάζονται σε ένα κτήριο παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Η εταιρεία μας προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων ασφαλείας καθώς και υπηρεσίες παροχής προσωπικού ασφαλείας. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες και καλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Το κέντρο λήψης σήματος της εταιρείας μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Το προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση να επέμβει σε κάθε περιστατικό που θα προκύψει.

Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
  • Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας
  • Υπηρεσίες ασφαλείας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Υπηρεσίες εξωτερικής περιπολίας
  • Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης
  • Υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προσώπων
  • Υπηρεσίες λήψης σήματος