Πελατολόγιο


TCS Total Customer Satisfaction Στη La-Bolaget Facility Management A.E. πιστεύουμε ότι η σημαντικότερη μορφή διαφήμισης της εταιρείας μας είναι η ολοκληρωτική ικανοποίηση των πελατών μας.
Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα (TCS) ολοκληρωτικής ικανοποίησης των πελατών μας που κινείται στους άξονες: Ποιότητα, Ανταπόκριση και Σωστή Τιμή. Οι τρεις αυτοί βασικοί άξονες αποτελούν και τους πυλώνες τις πολιτικής παροχής των υπηρεσιών μας.


Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πελατολογίου μας παρουσιάζεται παρακάτω.