Loading

Ιδρύθηκε το 1976 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας

Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας προσφέρει έργο υψηλών προδιαγραφών για απαιτητικούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Η LA BOLAGET AE μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην σύγχρονη οργάνωση υπηρεσιών facility management, ιδρύθηκε το 1976 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας και μετέφερε τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα το 1983. Η πολυετή πείρα της αποτελεί εγγύηση για τον πελάτη. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου με υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και συνεργάτες σε όλες της μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.


Τα στελέχη της LA BOLAGET AE πέρα από την μακροχρόνια εμπειρία που απόχτησαν, μεταβαίνουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις νέες μεθόδους γύρω από τις σύγχρονες υπηρεσίες facility management. Η εταιρεία σήμερα απασχολεί περί τα 790 άτομα, και με την βοήθεια του άριστου, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει, προσφέρει έργο υψηλών προδιαγραφών για απαιτητικούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα.


Στην προσπάθεια της για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών της, η εταιρία προχώρησε στην πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008

 (εκπαίδευση προσωπικού, συντήρηση εξοπλισμού, έλεγχος προγράμματος εργασιών, προσωπικού, υλικών, κλπ. καθώς και κατά ISO 180001 (υγιεινής και ασφάλειας).

 

Η εταιρεία μας, έχοντας εδραιώσει τη θέση της, ως μία από τις σημαντικότερες του χώρου της σε εθνικό επίπεδο, θεωρεί στοιχειώδη υποχρέωσή της απέναντι στους πελάτες της την παροχή ολοκληρωμένων και αρίστης ποιότητας υπηρεσιών, τόσο με τη χρήση μηχανικού και αναλώσιμου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, όσο και με τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Με βασικές αρχές λειτουργίας μας την άμεση επίβλεψη της ποιότητας των υπηρεσιών μας από έμπειρους συνεργάτες μας, τη διαρκή μας ενημέρωσή για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου μας, την τακτική εκπαίδευση του προσωπικού μας και τη στενή επικοινωνία με τους πελάτες μας, η συνεργασία μας με ένα ευρύ φάσμα πελατών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, μακροχρόνια επαγγελματική σχέση και απόλυτη συνέπεια.

Μήνυμα από τον πρόεδρο

Σε μία εποχή η οποία διακατέχεται από το κοινό αίσθημα ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βυθίζεται καθημερινά στην αβεβαιότητα, η La-Bolaget Facility Management AE συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επενδύει στην παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την ολική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Για περισσότερα από 30 χρόνια προσφέρουμε υπηρεσίες με βασικό γνώμονα την ποιότητα και την ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων αυτών που τόσα χρόνια εμπιστεύονται την La-Bolaget ως τον βασικό συνεργάτη τους για τη δημιουργία ενός άψογου περιβάλλοντος εργασίας.

Ο βασικός κορμός της εταιρείας μας ήταν και είναι το προσωπικό της. Με περισσότερους από 800 άρτια εκπαιδευμένους υπαλλήλους και με μία πλειάδα συνεργατών σε όλη την επικράτεια, η La-Bolaget είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες που σκοπό έχουν την δημιουργία χρόνου για τους πελάτες της να ασχοληθούν με το αντικείμενο τους δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Το βασικό μότο της εταιρίας δηλώνει ακριβώς αυτό: FREE UP RESOURCES, FREE UP YOUR TIME, FREE UP YOUR COMPANY.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η εταιρεία μας θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των καιρών και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, διευρύνοντας το υπάρχον πελατολόγιο της και τις υπηρεσίες της καθιστώντας την ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο.

Λιανός Νικόλαος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Άριστης ποιότητας υπηρεσίες

Έμπειρα στελέχη με συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ικανά να δημιουργούν στοχευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις

Συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες

Με σύγχρονο μηχανολογικό και αναλώσιμο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη

Αμοιβαία εμπιστοσύνη και μακροχρόνια επαγγελματική σχέση

Τακτική εκπαίδευση προσωπικού

Ένα ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς αναβαθμίζεται για να αναλάβει αποτελεσματικά οποιοδήποτε έργο

Διαχείριση Ποιότητας

Συνεχείς έλεγχοι που πιστοποιούν την εκτέλεση όλων των σταδίων των εργασιών

Σωστή Περιβαλλοντική Διαχείριση

Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Κοινωνική Συνεισφορά

Ενεργή δράση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Πιστεύουμε ότι κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες).
(Πηγή: “Hellenic Network for Corporate Social Responsibility”, Φεβρ. 2005)

Στη La-Bolaget πιστεύουμε ότι κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη που σημειώνουμε τα τελευταία 20 χρόνια, δραστηριοποιούμαστε ενεργά και με συνέπεια στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναπτύσσοντας καινοτόμες δράσεις και παρουσιάζοντας κοινωνικό έργο, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για την ελληνική κοινωνία.

Η κοινωνία, το εργασιακό περιβάλλον καθώς και το περιβάλλον που ζούμε είναι οι κύριοι τομείς εφαρμογής της στρατηγικής μας συμβάλλοντας με τις δυνάμεις μας στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για τις επόμενες γενιές.

Στηρίζουμε οικονομικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες φορείς και ιδρύματα που αποδεδειγμένα προσφέρουν κοινωνικό έργο σε ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας.

Εκπαιδεύουμε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας μας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και επενδύουμε χωρίς όριο σε προϊόντα και μεθόδους ατομικής προστασίας.

Χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες μας υλικά πιστοποιημένα κατά ecolabel καθώς και ανακυκλώσιμα προϊόντα συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Πιστεύουμε και δεσμευόμαστε στην ηθική συμπεριφορά, τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική συνεισφορά.

Η εταιρεία LA-BOLAGET AE, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Η εταιρεία LA-BOLAGET AE αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η LA-BOLAGET AE βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001 και του Κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές:

Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.

Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.

Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της.

Βελτιώνει τη συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.

Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της, του κοινού, των Αρχών και όλων όσων συνεργάζεται μαζί τους, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.

Ο αντικειμενικός σκοπός της LA BOLAGET ΑΕ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η πολιτική ποιότητας της LA BOLAGET ΑΕ εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσο της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της LA BOLAGET ΑΕ τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της εταιρείας και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.

Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.

Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή παροχή των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.

Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

Να εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε πελάτες της.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της LA BOLAGET ΑΕ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας κινείται σε 4 βασικούς άξονες με κύριο στόχο τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετέχοντες.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας κινείται σε 4 βασικούς άξονες με κύριο στόχο τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα μεριμνούμε για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Οι 4 βασικοί άξονες της στρατηγικής μας πολιτικής συνοψίζονται στα ακόλουθα:Τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού που εργάζεται στην εταιρία μέσω της αδιάλειπτης εκπαίδευσης και την επιβράβευση των προσπαθειών τους θέτοντας ως στόχο την προσωπική ικανοποίηση και ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Τη δημιουργία αμοιβαία επωφελής συνεργασίας με όλους τους συνεργάτες μας είτε είναι προμηθευτές είτε υπεργολάβοι, έχοντας ως στόχο το σχεδιασμό αποδοτικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Τον ορισμό της προστασίας του περιβάλλοντος ως πρωταρχικό στόχο για την ευημερία και Βιώσιμη Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Την παροχή υπηρεσιών με άριστη σχέση Αξίας / Κόστους καθώς και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις οικονομικής απόδοσης γι’ αυτούς.

Η εταιρία εξαρτάται από την αρχική και επαναλαμβανόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της.

Στην La-Bolaget Facility Management Α.Ε. πιστεύουμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο μόνος τρόπος για να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η εταιρία εξαρτάται από την αρχική και επαναλαμβανόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, έτσι ώστε η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτευχθεί. Η εκπαίδευση είναι μέρος του Συστήματος Ποιότητας που η LA BOLAGET εκτελεί.

Η πολιτική της εταιρίας μας είναι να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για να αναλάβει οποιοδήποτε έργο.Κάθε τομέας των υπηρεσιών εντός της εταιρίας έχει ένα σύστημα κατάρτισης σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη. Η βασική αρχή όμως είναι η ίδια και αποτελείται από 3 βασικά στάδια:

1. Ανάλυση των δεδομένων που συλλέγουμε από το πρόγραμμα αξιολόγησης του προσωπικού μας
2. Προσδιορισμός των αναγκών του κάθε πελάτη
3. Ορισμός των ποιοτικών στόχων των παρεχόμενων υπηρεσιών

Τα 3 αυτά βασικά στοιχεία, καθορίζουν τη φύση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας και εφαρμόζονται όχι μόνο στους νέους εργαζόμενους αλλά και στους έμπειρους.

Η εκπαίδευση δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται. Κάθε παρατήρηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου της εργασίας αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης. Ειδικά όταν ο εργαζόμενος πιστεύει ότι είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο, είναι πιθανό να παραμελεί τους βασικούς κανόνες και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και να επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

H La Bolaget Facility Management AE, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».

H La Bolaget Facility Management AE, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορισθούν οι Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του Έργου.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχής έλεγχοι με παράλληλη συμπλήρωση δελτίων ελέγχου, που πιστοποιούν την εκτέλεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα για όλες τις προμήθειες της εταιρείας, εφαρμόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προμήθεια προϊόν και εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους, αξιόπιστους προμηθευτές που περιλαμβάνονται σε σχετική λίστα της εταιρίας. Προκειμένου να περιληφθεί ένας προμηθευτής στη Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών της εταιρίας προηγείται αξιολόγηση του βασισμένη σε κριτήρια που θα έχουν προκαθορισθεί.